CHLADOM, s.r.o.
Malý Lapáš
Pod vinohradmi č. 314
951 04
IČO: 43910467
DIČ: 2022512811
IČ DPH: SK2022512811

E-mail: eklima@eklima.sk

ZÁKAZNÍCKA LINKA 0948 844 448
Zákaznícka linka je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 h

Orgán dohľadu
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024